حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

رابطه ی عکس

رابطه ی بین زبان و عقل عکس هم است

هرچه زبان بیشتر کار کند عقل کمتر

هرچه عقل بیشتر کار کند زبان کمتر

باید به یکی مرخصی داد

انتخاب با توست

آیینه

آیینه

وقتی عیب تو را نشان میدهد 

که

نزدیکش باشی

  هرچه نزدیکتر عیب های کوچک مشخص

و هر چه دورتر عیب های بزرگ پنهان میشود

این است لزوم همنشینی با خوبان

همنشینی با استاد...

چاه

کم کم علی دنبال چاهی میگردد برای حرفهایش

هر چه عمیق تر بهتر...

شب شهادت

شب بود

بر سر مزار مادری دیدم چگونه

پسران و دختران چهل و پنجاه ساله اش بی تابی میکردند


حالا میفهمم چقدر سخت است بعد از مادر آرام گریه کردن


در خانه

همه دیدند علی چطور در خیبر را از جا کند

حالا برای انتقام آمده اند پشت در خانه اش...

علی و زهرا

زهرا در بستر برای تعجیل در وفاتش دعا میکند
و علی بعد از ضربت خوردنش فزت برب الکعبه سر میدهد
این دنیا و اهلش چه کردند با آنها؟

جاذبه

برای رسیدن به خدا

کافیست خود را از بند گناهان رها کنیم

جاذبه ی خدا کار خودش را میکند

جنگ


جنگ سخت - بمب اتم - سلاح کشتار جمعی

 

جنگ نرم - بی حجابی- سلاح فساد جمعی

شب یلدا


هر سال دعا میکنیم

شب عاشورا شب یلدا باشد

طولانی ترین شب یلدا

طولانی ترین شب...

 

 

 

 

(امشبی را شه دین در حرمش مهمان است)

               مکن ای صبح طلوع

کربلا


امشب به پیشواز دوستی که از کربلا آمده بود رفتم

امشب به بدرقه ی دوستی که راهی کربلا بود رفتم

امشب خیلی هوای کربلا کرده دلم