حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

آب


یا یاد مشک و آب

میسوزیم و آب میشویم

و آب از چشمانمان جاری میشود