حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

کربلا


امشب به پیشواز دوستی که از کربلا آمده بود رفتم

امشب به بدرقه ی دوستی که راهی کربلا بود رفتم

امشب خیلی هوای کربلا کرده دلم

کلاس درس


می گویند در یک کلاس افرادی که ضریب هوشی یکسانی دارند

به یک اندازه درس را متوجه نمیشوند

بلکه هر قدر با درس ارتباط برقرار کنند و توجه و دقت داشته باشند

بیشتر درس را میفهمند

حالا

تطبیق دادن این نکته با افراد و مجلس اهل بیت

با خودتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اربعین


اربعین

کلمه ای که عجیب

شور و شوق زیارت را در دلها چند برابر میکند

نماز باران

گاهی قبل از روضه

باید نماز باران خواند و دست به دعا شد

شاید چشمانمان ابری شود