حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

آیینه

آیینه

وقتی عیب تو را نشان میدهد 

که

نزدیکش باشی

  هرچه نزدیکتر عیب های کوچک مشخص

و هر چه دورتر عیب های بزرگ پنهان میشود

این است لزوم همنشینی با خوبان

همنشینی با استاد...

چاه

کم کم علی دنبال چاهی میگردد برای حرفهایش

هر چه عمیق تر بهتر...

شب شهادت

شب بود

بر سر مزار مادری دیدم چگونه

پسران و دختران چهل و پنجاه ساله اش بی تابی میکردند


حالا میفهمم چقدر سخت است بعد از مادر آرام گریه کردن


در خانه

همه دیدند علی چطور در خیبر را از جا کند

حالا برای انتقام آمده اند پشت در خانه اش...

علی و زهرا

زهرا در بستر برای تعجیل در وفاتش دعا میکند
و علی بعد از ضربت خوردنش فزت برب الکعبه سر میدهد
این دنیا و اهلش چه کردند با آنها؟