حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

جاذبه

برای رسیدن به خدا

کافیست خود را از بند گناهان رها کنیم

جاذبه ی خدا کار خودش را میکند